* Phải kiểm tra hàng trước khi nhận:

  • sản phẩm không như ảnh quảng cáo
  • tem rách
  • sai niên vụ nho
  • chai vỡ…

* Đã nhận hàng không đổi trả, trừ trường hợp rượu hỏng do nhiệt, do ánh sáng, được phép đổi trả trong vòng 7 ngày.

Menu