10 Điều Nhà Sản Xuất Rượu Vang Không Nói Với Bạn

Loại hình nhà máy rượu xác định vai trò của bạn

Trước hết, sản xuất rượu vang không phải là một quy mô phù hợp với tất cả các ngành nghề. Loại hình nhà máy rượu liên quan rất nhiều đến công việc.

  1. Nhà máy rượu vang: Rượu chỉ được làm bằng nho từ những vườn nho thuộc sở hữu của nhà máy rượu vang. Sản xuất rượu hoàn toàn dựa vào tài sản của nhà máy rượu.
  2. Hợp tác xã nhà máy rượu vang: Người trồng nho địa phương bán nho của họ cho một nhà máy rượu vang trong khu vực. Sau đó, nhà máy rượu sản xuất, tiếp thị và bán rượu. Đây là điều phổ biến ở các vùng có quy mô vườn nho nhỏ hơn và giá rượu vang thấp hơn.
  3. Custom Crush: một nhà máy rượu cung cấp dịch vụ sản xuất rượu theo hợp đồng cho khách hàng. Các dịch vụ có thể bao gồm chế biến trái cây, bào, pha trộn, đóng chai và phân tích trong phòng thí nghiệm.

Vì vậy, bây giờ chúng ta đã biết về nơi một nhà sản xuất rượu có thể làm việc, hãy bắt đầu từ đầu: lúc thu hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Menu